Baltic Pride 2024

2024-06-06 12:00:00 Started : 38 day(s) 2024-06-15 23:00:00 Started : 29 day(s)

various places, Riga, , Latvia

Description

ENG: The biggest human rights event in the Baltics, Baltic Pride, returns to Riga this year from June 6 to 15 with the march "Until We Are All Equal" on June 15. Let's make Riga blossom as an inclusive and brave Baltic city, inviting society to be even more accepting of everyone's diversity!
This year, Baltic Pride invites everyone's heart to bloom and see the magic of diversity in those around us. Much like flowers, we are each different in our essence, and together we unite in beauty - a diverse meadow full of flowers. We stand up for the rights of LGBTQ people, but at the same time, we recognize that LGBTQ rights are part of the totality of human rights.
Many activities and events dedicated to human rights will occur as part of Baltic Pride 2024 - varied and educational discussions, workshops, cinema screenings, concerts, performances, a march for equality and others. Baltic Pride 2024 will be a place for everyone - diversity, human rights, inclusion, and justice. We shall celebrate together and stand up for everyone because equal rights are the basis for a more inclusive and just society!
Follow Riga Pride and Baltic Pride on social media, to learn more about the LGBTQ community and Baltic Pride 2024 events!
Let yourself bloom!
Illustration: Māra Čaure
LV:
Lielākais cilvēktiesību notikums Baltijā, Baltic Pride, atgriežas Rīgā šogad no 6. līdz 15. jūnijam ar gājienu “Until We Are All Equal” 15. jūnijā. Ļausim Rīgai uzplaukt kā iekļaujošai un drosmīgai Baltijas pilsētai, aicinot sabiedrību būt arvien pieņemošākai pret ikviena dažādību!
Šogad Baltic Pride aicina ikviena sirdij atplaukt un saskatīt dažādības burvību citos, kuri ir mums visapkārt. Mēs ikkatrs, gluži kā ziedi, esam atšķirīgi savā būtībā, un visi kopā veidojam vienu skaistu kopumu - visdažādāko ziedu pilnu pļavu. Mēs iestājamies par LGBTQ cilvēku tiesībām, bet vienlaikus apzināmies, ka LGBTQ tiesības ir daļa no visu cilvēktiesību kopuma.
Baltic Pride 2024 ietvaros norisināsies dažādi cilvēktiesībām veltīti pasākumi un notikumi - daudzveidīgas un izglītojošas diskusijas, darbnīcas, kino seansi, koncerti, performances, gājiens par vienlīdzību un citi. Baltic Pride 2024 būs vieta ikvienam - dažādībai, cilvēktiesībām, iekļaušanai un taisnīgumam. Mēs kopā svinēsim un iestāsimies par ikvienu, jo vienlīdzīgas tiesības ir pamats uz iekļaujošāku un taisnīgāku sabiedrību!
Seko Riga Pride un Baltic Pride sociālajos tīklos, lai uzzinātu vairāk par LGBTQ kopienas un Baltic Pride 2024 notikumu aktualitātēm! Ļauj sev atplaukt!
Ilustrācija: Māra Čaure

Informations

Categories:

Frequenting: Inconnu
Participants and interested FB module

Powered by:
Baltic Pride et Riga Pride

Audience:
Gay

Homepage:
https://web.facebook.com/events/1850356995434310

Homepage 2:
https://www.balticpride.org